Nowy wzór nieśmiertelnika dla polskich żołnierzy

Autor: | Kategoria: BlogKomentarze

Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało zmiany w informacjach zamieszczanych na nieśmiertelnikach (tabliczkach identyfikacyjnych) noszonych przez żołnierzy. Według nowego projektu ma się na nim znaleźć wyznanie wojskowego – nowy wzór tabliczki ma się przyczynić do usprawnienia identyfikacji posiadacza.

 

Zgodnie z oczekiwaniami Konwencji Genewskiej, zapis wyznania umożliwi określenie formy pochówku, stosownie do religii lub wyznania. Nowy wzór nawiązuje także do historycznego, przedwojennego znaku identyfikacyjnego (wzór 31 z II RP).

 

Poniżej projekt nowego nieśmiertelnika zaproponowanego przez MON:

Źródło: www.wprost.pl

 

Dotychczas na tabliczce widniał jedynie numer ewidencji wojskowej, ponadto żołnierze byli wyposażeni w trzy tabliczki – dwie identyfikacyjne i jedną tożsamości. Po zmianie wszystkie informacje – imię i nazwisko, PESEL, grupa krwi, numer ewidencyjny oraz wpis dotyczący wyznania lub religii (zgodne z oświadczeniem woli żołnierza) – znajdą się na jednej tabliczce tożsamości, co usprawni system identyfikacji jej posiadacza.

Zmiany w identyfikatorach nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone – możliwe, że nowe blachy dla polskich żołnierzy będą różnić się od tych, które zaproponował MON.

 

Zamów nieśmiertelnik z własnym tekstem!