Zapraszamy do zamawiania nieśmiertelników z polskimi znakami!
Zamawiaj bez konieczności rejestracji konta!

Regulamin sklepu Engrave.pl

 

Regulamin sklepu ważny od 27.04.2018.

  1. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu Engrave jest firma:

ENGRAVE DAMIAN GRĄDZKI
ul. Cynamonowa 29
80-297 Banino
NIP: 7231615484
REGON: 364265363

 

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową nieśmiertelników, komponentów do nieśmiertelników i produktów grawerowanych za pomocą sieci Internet.

 

  1. Dane kontaktowe

 

E-mail: kontakt@engrave.pl

Telefon: 721-875-216

 

  1. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie Engrave.pl może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

2) Zamówienia na nieśmiertelniki Engrave.pl należy złożyć za pośrednictwem strony Engrave.pl.

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Engrave.pl jest wiążącą umową sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8-16.

5) Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. W Sklepie akceptowana jest tylko przedpłata (przelew bankowy lub systemy Transferuj.pl), wówczas zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

c) Sposób dostawy

d) Sposób płatności

e) Dane niezbędne do realizacji zamówienia

7) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne ceny oraz warunki dostaw znajdują się na podstronie Dostawa.

8) Ceny w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek.

9) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

10) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

11) W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

12) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

13) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.

14) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.

 

 

  1. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) SERWIS Transferuj.pl – za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych;

b) PRZELEW BANKOWY – zwykły przelew realizowany na poczcie lub bankowo

 

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

3) Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl lub drogą tradycyjnego przelewu zostaną anulowane po 10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

  1. Zwroty i reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na podany w punkcie 2 e-mail.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji.

3) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

4) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.

6) Z racji indywidualnych zamówień na nieśmiertelniki, zwroty wybitych nieśmiertelników bez wyraźnego powodu obejmującego reklamację (tylko w przypadku pomylenia przez nas tekstu na nieśmiertelniku) nie są uwzględniane.

 

  1. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest firma ENGRAVE DAMIAN GRĄDZKI.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie Engrave.pl są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

4) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

5) W przypadku zamówień nieopłaconych, dane osobowe usuwane są po 10 dniach od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłaconych i zrealizowanych, dane osobowe przechowywane są przez 180 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu dane osobowe są usuwane.

 

 

  1. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa Engrave.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html/php.

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej.

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4) Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

 

  1. Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:

– zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;

– zmiany w sposobach dokonywania płatności;

– zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Engrave.pl.

3) Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

Zamów nieśmiertelnik z własnym tekstem!
×
×
×
×